4/B Sözleşmeli Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) Programı

Sözleşmeli 4/B Sözleşmeli Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) Programı 2022_V03

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara ekli II. sayılı cetvelin "E-Teknik Hizmetler" bölümünün 6. sırasında Ek özel Hizmet Tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

Kadro Pozisyonları
Alması Gereken Oran
Toplam İlave Ücret Tutarı Geçemez
Grup Başmühendis, Başmühendis, Başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, Fizikçi, jeofizikçi, kimyager, Biyolog, Teknik Amir, Teknik Şef, Atelye Şefi, Teknik Uzman ve Jeomorfolog Pozisyondakilere
%3​
%60​
Baş Eksper, eksper, topograf, ve Tekniker pozisyonlarında bulunanlara
%2​
%40​
Baş Teknisyen, Teknisyen, Teknik Ressam, Sürveyan pozisyondakilere
%1,2​
%24​
Hesaplama ŞekliEn Yüksek Devlet memuru Aylığı x Oran

Örnek: Teknik Hizmetler Sınıfında mühendis kadrosunda görev yapan ve yukarıda belirtilen tüm koşullara uygun olarak açık çalışma mahallerinde üç aylık dönemin birinci ayında 22, ikinci ayında 3, üçüncü ayında 8 gün çalışmış olduğu dönem sonunda tespit edilen bir personele, çalışılan toplam gün sayısı (22 + 3 + 8 = 33) ile günlük ek tazminat oranının (%3) çarpımı sonucu bulunacak (33 x %3) %99 oranının, Kararda mühendisler için belirlenmiş üst limit olan %60 oranını aşması nedeniyle, hesaplanan %99 oranında değil, üst limit olan %60 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenecektir
Örnek: Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil “Şube Müdürü” kadrosuna atanan “Mimar” kariyerine sahip olan personel, Kararname ve Tebliğ ile belirtilen şartlar kapsamında açık çalışma mahallerinde fiilen çalışsa dahi, kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfında yer almaması nedeniyle ek özel hizmet tazminatından yararlanamayacaktır. •
Örnek: “Mühendis” kariyerine sahip olmakla birlikte Teknik Hizmetler Sınıfında “Tekniker” kadrosunda görev yapmakta olan personele, açık çalışma mahallerinde fiilen çalışması halinde, ek özel hizmet tazminatı kadro unvanı esas alınarak her gün için %2 oranında ödenecektir.


Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl yenilenerek vize edilen 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilen personele ait 2021 yılı hizmet sözleşmesi eki olan Ücret Skalası Ek-5' in açıklamalar kısmı 4 üncü maddesinde "Mühendis ve Mimar için belirlenen sözleşme ücretleri, baraj, arazi, fabrika ve atölyelerde fiilen çalışanlara, çalıştıkları gün sayısına isabet eden sözleşme ücretleri; anaj ve arazide %50, fabrika ve atölyelerde %30 oranından artırılarak ödenir." ibaresi yer almaktadır.
Buna göre; sözleşmeli personele;
a.Baraj ve arazide fiilen çalışmaları, b.Mühendis ve Mimar pozisyonunda bulunması, şartıyla, çalıştıkları gün sayısına isabet eden sözleşme ücretleri artırımlı olarak ödenebilecektir. Söz konusu ödemeler ücret ödemeleri olduğundan her türlü yasal kesintisinin de yapılması gerekmekte olup. ( sgk prim, gelir ve damga vergisi) mühendis ve mimar pozisyonu dışındaki sözleşmeli personele ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

1651093449942.png


1651066353216.png

2022_V01
Telif Hakları
Bu bölüme eklenen Program & Görsel Forum Kuralları gereği Telif hakları başlıklı madde kabul edilerek eklenmiştir.
  • Beğen
Tepkiler: shabry28
Yazar
ali rıza bülbül
İndirilme
29
Görüntüleme
811
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

En son güncellenenler

  1. Ünvana Göre Puan otomatik eklendi ve Azami Tutarı aşması halinde kontrol sağlandı

    Ünvana Göre Puan otomatik eklendi ve Azami Tutarı aşması halinde kontrol sağlandı. 1- Ünvanlar...
  2. Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Matrah Çarpanlar Güncellendi

    Yapılan düzeltmeler. 1- Gelir vergisi Matrahın çarpanları düzeltildi. Gelir vergisi Matrahı Brüt...
Geri
Üst Alt