Asgari Ücretli Emekli İşçinin Maaş Hesaplaması Vergi indirimli

İşçi Pro Asgari Ücretli Emekli İşçinin Maaş Hesaplaması Vergi indirimli 2022_V2

indirmek için izniniz yok
Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İstisnanın kapsamı ve uygulaması MADDE 4 – (1) 7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Örnek 4: Bay (G), emekli olduktan sonra, (H) işvereni yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (G)’nin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bay (G)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1641578755752.webp
Yazar
Halil Tuğrul SÜMER
İndirilme
23
Görüntüleme
669
İlk yayınlama
Son güncelleme

Puanlar

0.00 yıldız 0 değerlendirme

En son güncellenenler

  1. 2022 Temmuz Asgari Ücret Artışına göre Emekli Asgari Ücretli Maaşı

    2022 Temmuz Asgari Ücret Artışına göre Emekli Asgari Ücretli Maaşı Değişiklikle, asgari ücrete...
Geri
Üst Alt