Asgari Ücretli Maaş Hesaplama 2022 Vergi istisnalı

İşçi Pro Asgari Ücretli Maaş Hesaplama 2022 Vergi istisnalı 2022-07-01

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Amaç ve kapsam
MADDE 1
– (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İstisnanın kapsamı ve uygulaması
MADDE 4 – (1) 7349 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Temmuz 2022 Ayın Göre istisna oranları

1658267074569.png
  • Beğen
Tepkiler: İsmail58
Yazar
H.Tuğrul SÜMER
İndirilme
35
Görüntüleme
511
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

H.Tuğrul SÜMER ait diğer kaynakar

En son güncellenenler

  1. 2022 Yılı Temmuz ayı Asgari Ücret Artışına Göre Asgari Ücretli Maaş

    2022 Yılı Temmuz ayı Asgari Ücret Artışına Göre Asgari Ücretli Maaş Değişiklikle, asgari ücrete...
Üst Alt