Askerlik Borçlanması Ve Hesaplama Programı (Daimi İşçiler)

İşçi Pro Askerlik Borçlanması Ve Hesaplama Programı (Daimi İşçiler) 2022_V2

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen Askerlik Borçlanmalarının yapılabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar 1 Temmuz 2010 tarih ve Sayı : 27628 sayılı resmi gazete kimlerin yararlanacağı belirlenmiştir.

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI ' Alıntı:
Borçlanma kapsamında olan süreler

MADDE 5 –
(1) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

f) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreler,

h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

borçlanma kapsamındadır.

(2) Sigortalılarla hak sahipleri yukarıda belirtilen sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.
Genişletmek için tıkla ...
Buna göre bizim makalemize konu olan Askerlik Borçlanması bizi ilgilendirmektedir.
Peki bu borçlanmayı neden yapmamız gerekiyor? Yada yapmamız gerekiyor mu?

Askerlik borçlanması, prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Emekli olmasına altı ay kalan sigortalı, altı ay daha çalışmak yerine altı aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.
Ancak Askerlik borçlanmasını ödememizin bazı bunlara etkisi vardır. Yani her ödenen askerlik borçlanması erken emekli olacak diye bir şey yok.
İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan kişilerde bu borçlanma yalnızca prim ödeme gün sayısını artırır, ancak emeklilik tarihini öne çekmez. Fakat çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi kadar geriye gider.
Görülüyor ki ilk defa sigortası olmayan ve askere giden kişi askerlik borçlanması yaptığında emeklilik gününü geri çekebilir. Ama güne ihtiyacı varsa ve ilk defa sigortalı olduktan sonra askere gidip borçlanma yaparsa borçlandığı gün kadar prim günü kazanmış olur.
Bu durumda Askerlik borçlanmasının talebinden itibaren nasıl yapılacağı, nasıl vergi indiriminde kullanılacağını bu makalemizde anlatmaya çalışacağım.
Askerlik borçlanması daha önceki yıllarda ödenecek miktar çok azdı. Askerlik borçlanması alt sınırı, prime esas kazancın alt sınırının uygulamada asgari ücretle prime esas kazancın alt sınırı eşitlenmesi nedeniyle asgari ücretin %20’siydi. Fakat daha sonra bu oran %32 olarak belirlenmiştir.

2019 Yılı değerlerine göre bu ödeme ne kadar oldu, ve ödeme mantığı nasıldır?

(2558,4 X %32=818,69/30=) 27,29 TL bu Askerlik Borçlanması için belirlenen bir günlük ücrettir.
450 gün Askerlik yapan bir kişinin ödeyeceği Askerlik borçlanması toplam tutarı 27,29 x 450 = 12.280,50 TL'dir.
Kamu işyerlerinde çalışan 4857 sayılı iş kanuna tabi kadrolu işçilerin kıdem tazminatlarında bu ödedikleri Askerlik borçlanması ödeme makbuzlarını ibraz etmeleri şartıyla belirlenecek kısmını geri alabilirler.
Bunun hesaplaması da şöyledir.
2019 Yılı kıdem tazminatı 6017,60 TL'dir.
6.017,60/ 365 = 16,49 TL bir günlük alacağı kıdem tazminatı, bunu Askerlik günü ile çarpıyoruz.
450 x 16,45 = 7.418,96 TL kıdem tazminatına ilave alacağı miktar.
Resimde askerlik borçlanması örnek 600 gösterilmiştir.
1641330064935.png

Eğer işçi askerlik borçlanmasını ödediyse ödediği askerlik borçlanmasının hemen hemen yarısından fazlasını geri alabilir.

Askerlik Borçlanması nasıl yapılır,Ekte bulunan dilekçe ile SGK müdürlüğüne müracat edilerek bu borçlanma talep eidlir.
Halen sigortalı olarak .................................. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim.

Askerlik süremin tamamını / askerlik süremin ...... gününü borçlanmak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ...../....../20..
Daha sonra SGK tararfından ilgiliye ödeme kağıdı gelecek. 2008 yılından itibaren belirlenen süre 1 aydır. Daha önceleri 2 taksitte ödenebiliyordu. Bir ay içinde peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

Ödeme sonrası işçi bu ödeme dekontu ile işyerine müracaat eder ve borçlanmasının gelir vergi yönünden indirimini talep eder.

111 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ' Alıntı:
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen borçlanma aidat ve primlerinin ücretin safi tutarının tespitinde, gayrisafi ücret tutarından ne şekilde indirileceği 111 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Buna göre;

  • Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması,
  • Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi,
  • Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi,
Genişletmek için tıkla ...

Borçlanma bedelini ödeyen işçi ödediği tutara ulaşana kadar indirimden faydalanır. 12.280,50 TL ödeyen işçi bunu her ay bitene kadar gelir vergisi matrahından mahsup edecektir. Bu durumda gelir vergisi yönündende de avantaj sağlamış oluyor. Burda sadece gelir vergisi olmayacağından Asgari Geçim indirimden faydalanamayaktır.

Örnek olarak aylık vergi matrahı 2.174,64 TL olan işçinin bu matrahı sıfırlanacak dolayısıyla vergi ödemeyecektir. Bir sonraki aya düşülecek vergi matrahı ise

12.280,50 - 2.174,64 = 10.105,86 TL'dir. Bu mikar her ay bu şekilde bitene kadar düşülecektir. İşçi bu bedeli nakden talep edemez ve ödenemez.
Askerlik borçlanması ödeyen işçiler, ödeme makbuzlarını emekli olana kadar saklamaları gerekmektedir.

Askerlik Borçlanma hesaplaması için program ektedir.

YAzan: H.Tuğrul SÜMER

1641330032694.png
Yazar
Halil Tuğrul SÜMER
İndirilme
36
Görüntüleme
692
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

Halil Tuğrul SÜMER ait diğer kaynaklar

En son güncellenenler

  1. 2022 Yılı Temmuz ayı Asgari Ücrete göre İşçi Askerlik Borçlanması hesaplama Programı

    2022 Yılı Temmuz ayı Asgari Ücrete göre İşçi Askerlik Borçlanması hesaplama Programı
Geri
Üst Alt