Yan Ödeme Farkı Hesaplama Programı

Memur Pro Yan Ödeme Farkı Hesaplama Programı 2019/01

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2006/10344 Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi: 5.5.2006, No: 26159
Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(D)
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
NOT:
1- Başöğretmen ve Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara da Öğretmen için yukarıda öngörülen puanlar uygulanır.
2- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere (450) puan iş riski zammı ödenir.
3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.
4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;
A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;
a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,
b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,
c) Yabancı dil öğretmenlerine,
d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir

1641307873300.png
Yazar
Behçet Yayıkçı
İndirilme
17
Görüntüleme
383
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme
Geri
Üst Alt