22/d

  1. Çözümlendi | Kilitli 21/F 22/D Alımları Hakkında Ve %10 Uygulaması

    (2) Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendine göre, Kanun kapsamında yer alan ve bütçe sahibi olan kamu idareleri; Kanunun gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci maddesinin (d) bendi...
  2. Çözümlendi | Kilitli Doğrudan Temin 22/D Yaklaşık Maliyet

    Arkadaşlar merhaba, bulunduğum ilçenin Malmüdürlüğüyle ilgili yaşadığım bir sorun nedeniyle yardımınıza ihtiyacım var. 22/d ile yaptığımız bir mal alımında harcama talimatında ve onay belgesinde gözüken yaklaşık maliyetin 22/d eşik değeri aşması nedeniyle ödemeyi onaylayamayacaklarını...
Geri
Üst Alt