ayliğa hak kazanma koşullari

  1. Halil Tuğrul SÜMER

    Görüş Yazıları 2018/38 SGK Genelgesi | 506 Sayılı Kanunun Geçici 81/A Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları

    2018/38 SGK Genelgesi | 06 Kasım 2018 506 Sayılı Kanunun Geçici 81/A Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları 8/9/1999 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 60 ıncı maddesinin (A) bendindeki seçeneklere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih...
  2. Halil Tuğrul SÜMER

    Görüş Yazıları 2018/38 SGK Genelgesi | Aylığa Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Kavramlar

    2018/38 SGK Genelgesi | 06 Kasım 2018 BİRİNCİ KISIM AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARINI ETKİLEYEN TEMEL EMEKLİLİK KAVRAMLARI AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARINI ETKİLEYENTEMEL EMEKLİLİK KAVRAMLARI Kanuna tabi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, sigorta kollarından yapılması...
Geri
Üst Alt