5434 Tabi Memurun Ödemeye Esas Ek Göstergesi Ile Emekliliğe Esas Ek Göstergesi

Memur Pro 5434 Tabi Memurun Ödemeye Esas Ek Göstergesi Ile Emekliliğe Esas Ek Göstergesi 2022

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Programın Amacı :
Öde. Esas. Ek Gösterge: 2200
Emek. Esas. Ek Gösterge: 3600
Şeklinde Ek Göstergeleri, aşağıdaki ek hüküm gereğince yada Hizmet Birleştirme yapmış olmaları nedeniyle farklı olanların maaşlarından Emekli Kesenek kesintilerin ne olacağı, nasıl hesaplanacağına dair programdır.
Dayanak:
Ek Madde 67 - (29/11/1984 - KHK - 243/50 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 21/4/2005 - 5335/3 md.)
Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.
Bir memur müsteşar olarak gittiği kurumda aldığı Emek. Esas. Ek Gösterge: 3600 olarak eğer 6 ay ve daha fazla çalışmış ise, tekrar eski kadrosuna döndüğünde, Öde. Esas. Ek Gösterge: 2200 olsa bile bu Emek. Esas. Ek Gösterge: 3600 olarak almaya devam eder.

3600 olarak Keseneklerin ödenmesinde emekli ikramiye ve maaşında fark olarak alacaktır.

Diğer bir konu ise Hizmet birleştirmesi yaparak Emek. Esas. Ek Göstergesini yükseltenlerin Emekli Kesintileri yüksek olacak olup, EMekli maaş ve ikramiyesi, emsal memurlardan fazla olacaktır.

Bu hesaplamaya ait program ektedir.

Paydaş: Hüseyin ÇEVİK ve Mehmet AKDEMİR

1641326038867.png
Yazar
H.Tuğrul SÜMER
İndirilme
11
Görüntüleme
419
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

H.Tuğrul SÜMER ait diğer kaynakar

Üst Alt