4b rapor parası

  1. H.Tuğrul SÜMER

    Kaynaklara Taşındı 4/B Sözleşmeli Personel Rapor Kesinti Hesaplama Programı

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlilerine air Rapor Kesinti Hesaplama Programı Prıgramı Hazırlayan: Behçet YAYIKÇI
  2. Mehmet AKDEMİR

    Kaynaklara Taşındı 4/B İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama Programı

    İş göremezlik ödeneği hesaplama programı ektedir (Sadece 4B için) 22/04/2021:Bu programın geçerliliği kalmamıştır “7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15/04/2021 tarihinde Mecliste kabul edilmiş 22/04/2021 tarihli...
Üst Alt