4/b sözleşmeli memur rapor kesintisi hesaplama

  1. Gökhan Bey

    Sizden Gelenler 4/B Sözleşmeli Memurların Rapor Kesintisi Programı

    Arkadaşlar bilindiği üzere, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinde; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin...
Üst Alt