sendikalı olmayan taşeronların hakları

  1. H.Tuğrul SÜMER

    Tartışma Taşeronda iken Toplu Sözleşmesi Olmayanların Hakları | Görüş Yazısı

    375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına...
Üst Alt