sözleşmeli memur rapor kesintisi

  1. Çözümlendi | Kilitli 657 (4-B) Sözleşmeli Personel Rapor kesintisi.

    Arkadaşlar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Sözleşmeli Personelin rapor hakkı yok. Sözleşmeli Personel hastalık raporu aldığı zaman maaşında nasıl bir kesinti uygulanacaktır.
  2. Gökhan Bey

    Kaynaklara Taşındı 4/B Sözleşmeli Memurların Rapor Kesintisi Programı

    Arkadaşlar bilindiği üzere, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinde; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin...
Geri
Üst Alt