yargıtay

  1. Fatih Çelik

    Görüş Yazıları 24 saat esasına göre çalışmalarda fazla mesai veya izin kullanımı hk. (Yargıtay Kararı)

    9. Hukuk Dairesi 2017/10355 E. , 2018/4649 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ BİRLEŞEN DAVA DOSYASI : ... 3. İŞ MAHKEMESİNİN 2014/216 ESAS - 2014/131 KARAR SAYILI DAVA DOSYASI DAVA : Davacı, asıl dava ve birleşen davada kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret...
Geri
Üst Alt