Asgari Ücret Dışında ödenen Maaşın hesaplanmasına ait program

İşçi Pro Asgari Ücret Dışında ödenen Maaşın hesaplanmasına ait program 2022_V1

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
Asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde edenlerde gelir vergisi istisnası
MADDE 6 – (1)
Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden 193 sayılı Kanunun 31 ve 63 üncü maddesinde yer alan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Daha sonra asgari ücret matrahı indirilerek vergiye tabi matrah bulunacaktır. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan asgari ücret matrahı da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.
(2) Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.
Örnek 5: İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bay (İ)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL’dir. Bay (İ)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)’nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır. Bay (İ)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1641580179180.png
Yazar
Halil Tuğrul SÜMER
İndirilme
28
Görüntüleme
497
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

Halil Tuğrul SÜMER ait diğer kaynaklar

Geri
Üst Alt