Sürekli İşçi Rapor Parası Hesaplama-Rapor Parası

İşçi Pro Sürekli İşçi Rapor Parası Hesaplama-Rapor Parası 2021

Sadece - Özel Üyeler - İndirebilir.
“7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15/04/2021 tarihinde Mecliste kabul edilmiş 22/04/2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanunda, SGK tarafından sigortalılara verilen, kamuoyunda rapor parası olarak ifade edilen, geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplaması ile ilgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17’nci maddesinde yapılan düzenleme de yer almaktadır
Hastalık ve analık halinde, geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabında son 12 aydaki kazancın ortalaması esas alınacak.

Sigortalılara hastalık ve analık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç 7316 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 22/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin, 17/5/2021 tarihinde hastalık nedeniyle 10 gün süreyle istirahat raporu alan sigortalının 2021/4 ila 2020/5. aydaki prim gün sayısı toplamının 340 gün, prime esas kazanç toplamının ise 46.000 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı 46.000 / 340 = 135,29 TL olacaktır.

Sözkonusu sigortalının istirahatli olduğu 10 günlük süre zarfında ayakta tedavi gördüğü düşünüldüğünde, sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk 2 günlük süre için iş göremezlik ödeneği verilmediği ve ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisi oranında iş göremezlik ödeneği verildiğinden sigortalıya,

135,29 / 3 x 2 = 90,19 TL

90,19 X 8 = 721,52 TL tutarında geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) verilecektir.

Sigortalının ödeneğe hak kazandığı tarih itibariyle hesaplanan günlük kazancının asgari ücretin günlük tutarının altında kalması halinde ise, geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç iş göremezliğin başladığı tarihteki asgari ücrete çıkartılmaktadır.

Örneğin yukarıdaki sigortalının prim gün sayısı toplamının 340 gün, prime esas kazanç toplamının ise 39.000 TL olduğu düşünüldüğünde, 39.000 / 340 = 114,70 TL tutarındaki günlük kazanç, istirahatin başladığı tarihteki günlük asgari ücretin (119,25 TL’nin) altında kaldığından, asgari ücrete yani 119,25 TL’ye çekilecektir.

Bu durumda da ayakta tedavi gören sigortalıya;

119,25 / 3 X 2 = 79,50 TL

79,50 X 8 = 636,00 TL geçici iş göremezlik ödenecektir.

Diğer taraftan, geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise günlük kazancın, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

İstirahatin başladığı tarihten önceki son 12 aydaki prim gün sayısı 180 günden az olanların günlük kazancı asgari ücretin iki katını geçemeyecek.

7316 sayılı Kanunla yapılan bir diğer değişiklik de hastalık ve analık halinde iş göremezlik ödeneğinin başladığı tarihten önceki son bir yıl içindeki kısa vadeli sigorta kolundan bildirilen prim gün sayıları toplamı 180 günden az olan sigortalılara yönelik yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde kısa vadeli sigorta prim gün sayısı 180 günden az bildirilmiş sigortalılara hastalık ve analık hali nedeniyle ödenecek geçici iş göremezliğe esas günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük asgari ücretin iki katını geçemeyecektir.

Örneğin, 20/5/2021 tarihinde hastalık nedeniyle 14 gün süreyle istirahat raporu alan sigortalının 2021/4 ila 2020/5. aydaki prim gün sayısı toplamının 160 gün, prime esas kazanç toplamının ise 43.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı 43.000 / 160 = 268,75 TL istirahatin başladığı tarihteki günlük asgari ücretin 2 katını aştığından, günlük kazanç 119,25 X 2 = 238,50 TL olarak dikkate alınacaktır.

Bu durumda da ayakta tedavi gören sigortalıya;

238,50 /3 X 2=159,00

159,00 X 12 = 1.908,00 TL tutarında geçici iş göremezlik ödenecektir.

ÖRNEK:
Rapor parası hesabında dikkate alınan son 3 aylık dönem yerine son 12 ay baz alınarak hesaplama yoluna gidileceği belirtilmiştir. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan rapor parası hesaplamasında ise yine eskisi gibi son 3 ayda SGK’ya bildirilen ücret ve gün sayıları baz alınacaktır.

Yıl/AyBrüt ÜcretPrim Günü
2021 Nisan4.500,0030
2021 Mart4.500,0030
2021 Şubat4.500,0030
2021 Ocak4.500,0030
2020 Aralık4.000,0030
2020 Kasım4.000,0030
2020 Ekim4.000,0030
2020 Eylül4.000,0030
2020 Ağustos4.000,0030
2020 Temmuz4.000,0030
2020 Haziran4.000,0030
2020 Mayıs4.000,0030
TOPLAM50.000,00360
Yapılan hesaplamada son 12 ayda SGK’ya 50.000,00 TL ücret ve 360 gün prim bildirildiği görülmektedir. Bu durumda rapor parasına esas olacak günlük kazanç 138,88 TL olacaktır. Sigortalı ayaktan tedavi görüp hastanede yatmamıştır. Sonuç olarak 138,88 TL x 2/3 = 92,58 TL günlük rapor parası alacaktır. Örneğimizdeki 20 günlük raporun hastalık türünde alınmış olması nedeniyle ilk 2 gün için ödeme yapılmamakta ve bu bakımdan Sigortalıya nihayetinde 18 x 92,58 = 1.666,44 TL rapor parası ödemesi yapılacaktır.

Bu kanunun çıkarılma amacı, rapor almadan önce 3 ayı yüksek prim gösterip sigortadan fazla iş görmezlik ödeneği alanların önünü kesmek içindir.
1641333317827.png


28042021220039_page-0001.jpg
28042021220039_page-0002.jpg
28042021220039_page-0003.jpg


To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
Telif Hakları
Bu bölüme eklenen Program & Görsel Forum Kuralları gereği Telif hakları başlıklı madde kabul edilerek eklenmiştir.
Yazar
Halil Tuğrul SÜMER
İndirilme
27
Görüntüleme
894
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız 0 değerlendirme

Halil Tuğrul SÜMER ait diğer kaynaklar

Geri
Üst Alt