birim

  1. Süleyman Kambuk

    Tanışma Mutemetlerin Birden çok Birim Maaşı Yapması

    Kurumumuzun 12 Adet harcama Birimi var kadrolu maaşı olarak ayrıca 7 Harcama Biriminde hem kadrolu Hem kadro karşılığı sözleşmeli personel var. Ayrıca 4b personel maaşı, İşçi maaşı ve Sürekli İşçi Maaşı olmak üzere birçok işlem var. Ayrıca kurumun yönetici konumunda ki hemen hemen hepsi 86 ya...
Geri
Üst Alt