görevde yükselme

  1. Çözümlendi | Kilitli Üst Göreve Atanan Memur Maaşı

    Bilgisayar İşletmeni iken Görevde Yükselmeyle Şef olarak atanan ve 20.12.2018 tarihinde göreve başlayan Şef' in atama onayında 657 SK' nun 45 ve 68/B maddeleri uyarınca ataması diye yazılmış. 160 Seri Nolu DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ 11/c maddesinde "Üst derece ile alt derecelere...
  2. Mehmet AKDEMİR

    Editörün Seçimi Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yapan Memurun Yeni Unvanına Göre Terfi İşlemi Nasıl Yapılır? Kıst Maaş Verilir mi?

    Unvan Değişikliği Yapan Memurun Yeni Unvanına Göre Terfi İşlemi Nasıl Yapılır? Kıst Maaş Verilir mi? Bu konuda bir çok hata yapılmakla birlikte, yapılan en büyük hata görevde yükselme ile unvanı değişen memura zam ve tazminatların kıst olarak Devlet Memurları Kanununun 68 Maddesi (B) bendine...
Üst Alt