Öne çıkan içerik

Online yöneticiler

Son Kullanıcı Yükseltmeleri

En iyi kaynaklar

Ücretli Öğretmen ve Usta Öğretici Maaş Hesaplama Programı Engelli ve Hayat Sigorta entegreli 2024
Devlet memurlarının terfi farklarını hesaplamak için hazırlanmış bir programdır.
Devlet Memurlarının Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğunu hesaplamak için hazırlanmış bir programdır. Detaylı bilgi için başlığı tıklayıp açıklamaları okuyunuz...
28 Kasım 2023 SALI Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde, kamu görevlilerine fazla veya yersiz aylık ödemesi yapılmaması için alınması gereken tedbirler ve gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen yapılan fazla aylık ödemeleri ile aylık alındıktan sonra görevden ayrılma sebebiyle yersiz ödemeye dönüşen aylık ödemelerinin takip ve tahsil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ...
Programı inceleyip geri dönüş yaparsanız sevinirim. Sizler gibi değerli bir üstadımız yaptı. KULLANMA TALİMATI: Üst taraftaki kimlik bilgileri doldurulur. BİLGİ GİRİŞ FORM sekmesinden işçinin yevmiye, çocuk yardımı, yol – yemek bedeli, agi vb. bilgileri girilir. İşçinin bilgilerinin sağ tarafında asgari ücret ve vergi dilimlerinin miktarının olduğu bölümler doldurulur. Yine asgari ücret ve vergi dilimlerinin bulunduğu bölümün sağ tarafında MYÖ, GSS, KVHK, İŞSİZLİK gibi hücrelerden sgk...
İşkur kapsamında çalıştırılan ve TYP olarak anılan Asgari Ücretli olarak (Okullarda, ve diğer kurumlarda Hizmetli) istihdam edilen işçilerin maaşlarının hesaplamasında kullanılan program ektedir. Program excel formatında tarafımdan yapılmıştır. Kullanımı kolay olmakla birlikte formüllere dikkat edilmesi gerekir. 1- Parametrelerden Asgari ücret ve katsayıları güncelleyin 2-Önce "Veri Girişi" sayfasına işçileri işleyin. 3-"Kütük" Sayfasına sadece "Veri Giriş" sayfasına girdiğiniz işçilerin...
Öz Sağlık Ve Sosyal İşçileri Sürekli̇ İşçi̇ Yeni̇ Sözleşme (2021-2022) Fark Hesaplama Bordrosu
Kullanmadan evvel verileri lütfen kontrol ediniz. Giydirilmiş ücret veri giriş tablonuza ait veriş girişlerinden sonra günlük ücreti 294,24 tl'den yüksek veya düşük olan personeliniz var ise eğer personeller sayfasında günlük ücretini silmeden kimlik numarasının hemen yanında ki sütuna ilgili kişinin yevmiyesini yazınız. (yeşil renkli alan) personellerinize ait rapor,ücretsiz izin alanlarına aldıkları gün sayısını giriniz. Tüm bilgiler kıdem ve bordro sayfasına otomatik aktarılacaktır...
PROGRAM İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 5434 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin Aylık Maaş, Kıst Maaş,14 Günlük Fark, İhraçtan İade, Geriye Dönük Her Türlü Toplu Maaş ve Faiz Hesaplamaları yapılmaktadır. 5510 Sayılı Kanuna Tabi Personellerin Aylık Maaş, Kıst Maaş,14 Günlük Fark, İhraçtan İade, Geriye Dönük Her Türlü Toplu Maaş ve Faiz Hesaplamaları yapılmaktadır. 4B Sözleşmeli Personellerin Aylık Maaş, Kıst Maaş, 14 Günlük Fark, İhraçtan İade, Geriye Dönük Her Türlü Toplu Maaş ve Faiz...
5434 Tabi Memurların heryıl katsayı artışı nedeniyle Ocak ve Temmuz ayalarında aldıkları 14 günlük fark maaşı hesaplamak için mutemetlere özel Mehmet AKDEMİR ile Erhan Zorkul tarafından hazırlanmıştır. 2022 Yılı Gelir ve Damga Vergisi istisnası ile uyunludur. Ocak ayı yada Temmuz ayı maaşlarında kesilen Gelir ve Damga vergisi istisnası bakiye kalmış ise kalan kısmını ilgili yere girilecek. Düşülecek İstisna yok ise sıfır yazılmalıdır. Program Maaşta diyelim 638,01 TL vergiden 532 TL istisna...
İşçilere her yıl 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye verilir. İlave tediyenin ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilen esaslar dahilinde yapılır. Hazırladığım program sadece hesaplama olarak kullanılır. Eksik günü olanların kıstelyevm usulü hesaplaması yapılmaktadır. 2022 Yılı Vergi ve Damga Vergisi istisnası uygulanmıştır. Kümülatif vergi matrahlarına göre otomatik vergi dilimleri hesaplar. Sadece Yeşil alanlara giriş yapılması gerek diğer...
İşçi İhbar ve Kıdem Tazminatı hesaplama örneğidir
4B Sözleşmeli Kişi Borcu Hesaplama Programı - Vergi istisnalı 2022
Bu Program Kasım DURSUN- Ankara Defterdarlığı Mamak Malmüdürlüğü tarafından hazırlanmış olup, H.Tuğrul SÜMER tarafından geliştirilmiştir. Programın VBA şifresi açıktır. Sayfa korumaları için korumasını açmak için enter yeterlidir. Vergi istisnası için GV oranını sıfırlamanız yeterlidir. Hatalı hesaplama yada görüşleriniz için konu açınız. Online olarak hesaplamak isterseniz 5434 Terfi Fark Hesaplama Robotunu kullanabilirsiniz.
Birkaç yıl önce yaptığım-güncellediğim ve MEB personeli için kullandığım program ektedir arkadaşlar. Programla neler yapılabilir: Tam maaş, kıst maaş, günlük maaş, 2/3 maaş, 1/3 maaş, katsayı farkı hesaplama ve bunları dönemine göre ve bugünkü vergilendirmeye göre hesaplama, hesaplatılan maaşları kıyaslama, maaş hesaplama ayrıntılarını görme, kişi borcu hesaplama vs. Kullanmadan önce: Program KBS gibi davranır. Örnek: Maaş dönemi 2022/03 seçilip 17 günlük kıst maaş hesaplatıldığında 2022/02...
4/B Sözleşmeli Öğretmenlere ait ek derslerinin hesaplanması için 250 kişilik olarak hazırlandı.
KBS Sisteminde 4/B Sözleşmeli Öğretmenlere ait Ek Ders ödeme modülü bulunmamaktadır. Bu sebeple Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine bu programı hazırladım. Program özellikleri | Ek Ders Puantaj Hazırlama | Ek Ders Ödeme Bordrosu Hazırlama Paydaşlar: Hüseyin ÇEVİK Mehmet AKDEMİR Program Özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. Tüm kodlama makro yardımı ile yapılmıştır.Makrolar şifrelidir. Lütfen şifre istemeyin. Program MEB'de çalışan 4/B Sözleşmeli Öğretmenler için kullanılabilir.KBS Ek Ders...
4B Sözleşmeli Refah Payı Ödenmeyenler için Hesaplama Programı
4/B İş Sonu Tazmiatı Hesaplama Programı (Emsali Memura Ödenecek Bir Hizmet Yılı Için Ödenecek Azami Brüt Kontrollü) 4/B İş Sonu Tazmiatı Hesaplama programı (Emsali Personele Ödenecek bir Hizmet Yılı için Ödenecek azami Brüt Kontrollü) hazırladım. Programda hesaplama hataları varsa bu başlık altında paylaşılması, Programa ait makale için tıklayın 2023 Damga Vergisi İstisna eklenmiştir. SGK 4/B iş Sonu Hesaplama için tıklayın (1) Tazminatınızın hesaplanabilmesi için; en az Ünvan, Tahsil...
4/B Sözleşmeli Personele ait Ek Ders ödeme programıdır. Bütün Kamu Kurumlarında çalışan Sözleşmeli Personeller için kullanılabilir. Dönem olarak seçildiğinde ilgili döneme ait katsayılar otomatik gelerek hesaplama yapmaktadır. 2022 Yılı uygulamaya başlayan Vergi ve Damga Vergi istisnası eklenerek, İstisnadan yararlanılması sağlanmıştır. Maaş sonrası yapılmak istenirse maaşında uygulanan Gelir Vergisi Matrahını yazmanız halinde Maaşa uygulanan İstisnasını göz önünbe alarak, Maaşında varsa...
5510 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Programı Erhan Zorkul tarafından hazırlanmıştır. 50 ve 100 kişilik 2 Program Ektedir. Program Mehmet AKDEMİR bilgisi dahilinde Erhan Zorkul adına; 2022 Yılı Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası,katsayı ve Aile Yardımı katsayılarına güncellenmiştir. 2022 Yılı öncesi versiyonları eski sürümlerden indirebilirsiniz.
5510 ve 5434 memur maaş hesaplama exeli faydalı olacaktır. Farklı sendika kesintisi olanları ve kefalet aylığı gibi ayrıntılar eklenmemiştir. Ama Genel Memur maaş hesabı için yardımcı olacaktır. Veri Giriş Kısmı Bordro Görüntüleme Ekranı
KBS Sisteminde Ücretli Öğretmenlere ait Ek Ders ödeme modülü bulunmamaktadır. Bu sebeple Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine bu programı hazırladım. Program özellikleri | Ek Ders Puantaj Hazırlama | Ek Ders Ödeme Bordrosu Hazırlama Program Özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. Tüm kodlama makro yardımı ile yapılmıştır.Makrolar açıktır.. Program MEB'de çalışan ÜCRETLİ Öğretmenler için kullanılabilir.KBS Ek Ders mantığına birebir uygundur. 2022 Yılı Vergi ve Damga Vergi İstisnası seçime...
Engelli İndirimi unutulan Personelin geriye dönük engelli indirim ödeme bordrosudur.
4B Fiili Hizmet Zammı Hesaplama Programı Ve E-Bildirge Toplu Giriş Yükleme Bir Arada Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli Deniz Aydıner, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Serdal Yıldız tarafından yapılan program gayet güzel hazırlanmış. Şifre yok, herkes kullanabilir. Puantaj kısmından Sarı olan kısım doldurulacak. Puantajda haftasonları otomatik düşülmüş. Sadece hafta içi günlere denk gelen izin, raporları vs. girin. E-Bildirge toplu giriş sayfasında...
Sürekli Görev Yolluk Hazırlama Programıdır
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1-D maddesi uyarınca ödenmesi gereken yolluk tazminatı tahakkuk programı
Seminerlerde kullanılmak üzere 350 Kişilik Sürekli Harcırah Bildirimi programını ekliyorum. Bu program birden fazla kişinin tek işlemle harcırahlarını hazırlamak için tasarlanmıştır. 15 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar ile konaklama ücretindeki 10 gün sınırı iptal edilmesi nedeniyle program 10 Gün üzeri harcırah ödemesini otomatik yapmaktadır. İlgili Düzenleme 01/07/2022 Tarihinden itibaren Yevmiyeler değişmiştir. Değişiklik için tıklayın 2022/Ocak-Haziran Dönemi...
Adalet Bakanlığı FHZ Bildiriminde 13 Ve 33 Belge Türü Bildirge V2 Olarak Güncellendi Ceza İnfaz Kurumlarımız için FHZ bildiriminde 13 ve 33 belge türünde bildirge verebilmek için V2 programı güncellendi. İşe giriş ve ayrılışlar için kısıt hesaplama aktifleştirildi. Office 2013 ve üstü sürümlerde daha kullanışlı hale getirildi.
Program üzerinde harcama onayı, icmal ve banka listesi düzenlendi Programın dosya boyutu düşürüldü Prim farkı için ekstra bordro alanı açıldı Programın açılır kapanır hücrelerinde yaşanan kasma problemi giderildi Program denizaydiner tarafından yapılarak Erhan Zorkul tarafından geliştirilmiştir. Elinize emeğinize sağlık 4/B Sözleşmeli Personel Asgari Ücretin Altında Kalanlar Için FHZ Ve Prim Farkı Programı Versiyon 3 (V3)
Arkadaşlar bilindiği üzere, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10. Maddesinde; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile...
Sağlık Personeli 4B Sözleşmeli Fiili Hizmet Zammı Hesaplama Programı Bordrosu ve E Bildirge Birlikte Sağlık Personeli 4B Sözleşmeliler için 60 Gün Fiili Hizmet Zammı %1 fark oranı eklenerek hazırlanmıştır. (%1 değilse bilgilendirin lütfen) Programa sadece fiili hizmet zammından faydalanacak personelin bilgilerini girmeniz gerekmektedir. 1- Programda Puantaj kısmında personel bilgileri girilecek 2- Fiilen çalışılmayan günler (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç, onlar otomatik düşüyor) "1"...
4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personellerle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personellerin maaş programlarını, tek bir program üzerinde birleştirdim.
Emekli Maaş ve İkramiye Hesaplamaya ait Kendi oluşturduğum exel programıdır. Faydalı olması dileklerimle. Hesaplamada eksiklerim varsa da görmüş olurum. (3-5 kuruşa kadar olan hata ve eksikliği maruz görün)
Kefilli memurun bağlı olduğu muhasebe yetkilisi ya da harcama yetkilisinin yapacağı inceleme sonucunda kefilli görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda, say2000i sisteminden kefalet aidat listesi (Kefalet Cüzdanı yok ise) ve/veya kefalet cüzdanın (kefalet cüzdanı çıkmış olanlarda cüzdanın gönderilmesi zorunludur) ve düzenleyeceği “Reddiyat Tahakkuk Varakası”na eklenerek Sandığımıza gönderdiğinde ödeme işlemi başlatılır. Bunun için ekli dosya doldurularak gönderilmesi...
5510 ve 5434 sayılı kanuna tabi memurlar için Yan ödeme ve öht tutarını ve rapor gün sayısı yazılarak hesaplama yapar. sayfa koruması şifresi 1078 kaldırmayı unutmuşum. burada bulunsun.
5434 Memur Maaş Hesaplama Programı Erhan Zorkul tarafından hazırlanmıştır. Program güncellenmiştir. 25/09/2019 Yeni güncelleme ile; 1- Bilgi Girişinde Tayin Bedeli girilmesi sağlandı 2- Vergi dilimlerinin güncellenmesi için bölüm açıldı. 3- Toplu sözleşmeye göre aile yardımı oranının girilmesi için bölüm açıldı.
Vekalet Ücreti Hesaplama exel elden hesaplama yapan kurumlar için iş görebilir. programlar kısmına ekleme yapılabilir.
5434 Sayılı Kanuna Tabi Memur İhraç Sonrası Göreve iade Maaş Hesaplama programı Erhan Zorkul ve Mehmet AKDEMİR tarafından foruma kazandırılmıştır. Porgram 2022 İstisna kapsamında 2022_V1 versiyonu olarak dizayn edilmiştir.
Bildiğiniz üzere daha Önceden 6 ay çalışıp alt unvana atanan kişiler (5434 sayılı kanun kapsamında) emekliye esas ek göstergesi daha önceki yararlandıkları ek göstergeden maaş hesabı yapılıyor. 5510 da yok. Bu kişilere ait Örnek hesaplama bordrosu ekte olup, daha önceden hazırlanan bir exel çalışmasıyla karşılaşmadığım için paylaşmak istedim. (Hatam varsa lütfen bildiriniz.) Güncellenmiş olup hesaplamanın sadeleştiği exel eklenmiştir.
5434-5510 Kişi Borcu Hesaplama Programı
5510 Sonrası Kadrolu Memur Kıst Maaş Hesaplama ve Kesenek Bilgi Sistemine Giriş Bilgileri Programı Erhan Zorkul tarafından hazırlanmıştır. KESENEK BİLGİ SİSTEMİNE giriş örneği eklenmiştir. Kesenekler Asgari Ücret Altında kalanlar için Fark bölümü güncellenmiştir. 1- Programda sadece PARAMETRELER alanı doldurulacaktır. 2- SGK Kesenek Sisteminde Ek Mahiyette Sadece Bir Dönem seçilince 3 ncü sayfada kesenek bilgi sistemine hangi tutarlar ve bilgilerin gireceği otomatik gelmektedir. 3- Program...
Geri
Üst Alt